دهان و دندان از مهمترین بخش های بدن به شمار می آید که هم از لحاظ بهداشتی و سلامتی و هم از نظر زیبایی بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از بیماری ها و آسیب های بدن احتمالاً ناشی از عدم رعایت نکات لازم در حفظ بهداشت دهان و دندان است. بهداشت دهان و دندان شامل دو بخش پیشگیری از بیماری و زیبایی صورت یا همان الگوی خنده می شود.

در این رابطه پژوهش ها و دستورالعمل های بسیاری جمع آوری شده که در آن آسیب های  دهان ، دندان ، فک و لثه و روش های پیشگیری و درمان آسیب های آن و همچنین متد های زیبا سازی و ترمیم دندان با هدف اصلاح الگوی خنده مورد بررسی قرار گرفته است. تیم نوآوران سلامت امیدوار است که بتواند با تألیف و ترجمه این مطالب از منابع معتبر در این زمینه، گامی کوچک در راستای آگاه سازی جامعه شایسته ایران سربلند  بردارد.