درمان جویان محترم در نظر داشته باشند اطلاعات وارد شده در صفحه شخصی پزشکان محترم توسط پزشک وارد شده و سایت نوآوران سلامت مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات وارد شده ندارد.
 
حفظ و نگهداری رمز عبور بر عهده کاربران است و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، کاربران نباید آن را برای شخص دیگری فاش کنند. نوآوران سلامت هویت شخصی کاربران را محرمانه می‌داند و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمی‌کند، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشد در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.