هیات تحریریه مجله پزشکی و سلامت “نوآوران سلامت” مطالب را از منابع معتبر ترجمه و ارائه می نماید. ما امیدواریم در این مجله اینترنتی گامی هرچند کوچک برای پیشبرد سلامتی ایران سربلند برداریم.